Michael Berggreen
Underviser, sparringspartner og konsulent

Med mennesket i fokus forbedrer vi processerne sammen!

Stabile og forudsigelige processer er en forudsætning for en sund virksomhed. Udefrakommende variation er svær at kontrollere. Derfor er det essentielt at have motiverede og engagerede medarbejdere, der hver dag udfører en veldefineret standard proces, og som løbende kommer med værdifuldt input til at forbedre standarden.

Tillid og respekt er essentielt og et must i alle forhold

Jeg er den synlige målrettede samarbejdspartner, der både forventer og giver meget. Jeg vil med vedholdenhed, involvering, uddelegering og social indlevelsesevne samle jeres organisation mod fælles mål, og sammen skabes der topresultater og vi følelse.

Opnå topresultater gennem kommunikation og ledelse

Folk undlader at arbejde sammen fordi de frygter hinanden. De frygter hinanden fordi de ikke kender hinanden. De kender ikke hinanden fordi de ikke kommunikerer. Det er essentielt at kommunikere for at forstå hinanden og derigennem opnå teamånd og skabe topresultater sammen.

Samarbejdspartnere

Folk jeg har arbejdet sammen med siger